Mistä kaikki alkoi

2017 Marraskuu

Aurinkosähkön tuottaminen oli kiinnostanut jo pidemmän aikaa ja tuolloin Hakolan tilalle rakennettiin 6,48 pkW tehoinen aurinkosähköjärjestelmä. 12 paneelia etelän suuntaan ja toinen 12 paneelin piiri länteen päin. Paneelien suuntaamisella kahteen ilmansuuntaan haettiin mahdollisimman laajaa tuottoa koko valoisalle ajalle, jotta tuotettu sähkö saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tarkkaan omaan kulutukseen.

Ensimmäisenä vuonna aurinkosähköjärjestelmä tuotti 5600 kWh, joka olikin ihan ennakkolaskelmien mukainen. Vaikka maatilan lukuisissa rakennuksissa on tasaista pohjakuormaa normaalia omakotitaloa enemmän, meni itse tuotetusta sähköstä silti yllättävän suuri osa, yli neljännes, noin 1500kWh myyntiin. Tämä pisti miettimään ratkaisuja ongelmaan, nopeasti selvisi kuitenkin se tosiasia ettei markkinoilta löydy valmista järjestelmää ongelman ratkaisemiseen.

Aurinkosähkön tuotanto 2018
Aurinkosähköä myyty sähköverkkoon 2018

Järjestelmän kehitystyön aloitus opinnäytetyönä

Opiskelin vielä näin aikuisena (50v) Sähkö- ja automaatioinsinööriksi vuosina 2015-2019. Kuormanohjausproblematia vaivasi mieltä niin paljon että opintojen loppuvaiheen opinnäytetyöni aihe oli: ”Aurinkosähköjärjestelmien taloudellisen kannattavuuden parantaminen kuormanohjauksella”. 

Protoversioista sarjatuotantoon.

Syksyllä 2018 kuormanohjauksen toteutustapa oli jo kirkkaana mielessä, vain tarkoitukseen sopivat tekniset ratkaisut ongelman ratkaisemiseen puuttuivat. Usko ylijäämäongelman ratkaisemiseen oli kuitenkin niin kova, että lisäsin aurinkosähköjärjestelmään eteläsuuntaan 6 paneelia lisää, jolloinka järjestelmän kokonaisteho nousi 8,1 pkWh:iin.

Kuormanohjausjärjestelmän kehityötä tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ohjauksessa ja keväällä 2019 olivatkin jo säätimen ensimmäiset protyypit testattavana ja tulokset olivat hyvin rohkaisevia. Tarkoitukseen sopivien komponenttien löydyttyä alkoikin järjestelmän jatkokehitys sarjatuotantona valmistettavaksi tuotteeksi, ja syksyllä 2020 Älysäätö kuormanohjausjärjestelmän myynti aloitettiin.

Kuormanohjauksella aurinkosähkön tuotannon kannattavuus parani roimasti Hakolan tilalla

Alkujaan ennen paneelikenttien laajennusta aurinkopaneelien yhteenlaskettu teho oli 6,48 pkW ja vuonna 2018 vuosituotanto oli n. 5600 kWh. Tuolloin ei vielä ollut kuormanohjausta käytössä ja itsetuotetusta aurinkosähköstä meni myyntiin n. 1500 kWh eli n. 27 % tuotannosta. 

Paneelikenttien laajennuksen jälkeen paneelien teho on 8,1 pkW ja vuonna 2021 aurinkosähköä tuotettiin n. 7000 kWh, josta myyntiin meni vain n. 255 kWh eli n. 3,6 % tuotannosta. 

Älysäätö kuormanohjausjärjestelmä on kytketty ohjaamaan ylijäämäenergia päärakennuksen 270 litran lämminvesivaraajaan. Kesäaikana käyttöveden lämmitys hoitui lähes kokonaan ylijäämäenergialla.