Ajankohtaista

Älysäädön Sukupolvenvaihdos

Älysäädön yritystoiminta on siirtynyt seuraavan sukupolven vastuulle Heikki Hintikalle. Heikki oli aiemminkin yrityksessä mukana mm. sähkötöiden johtajana. Entinen tuotekehittäjä ja yrittäjä Juha Hintikka jatkaa edelleen ohjelmistokehityksessä.

Netotus Käytössä viimeinkin

1.1.2021 on astunut voimaan lakimuutos, jolla parannetaan sähkön pientuottajien asemaa. Sähköverkkoyhtiöt voivat aloittaa tunnin sisäisen sähkön myynnin ja oston netotuksen jo 1.1.2021 alkaen. Viimeistään netotuksen käyttöön sähköverkkoyhtiöiden on siirryttävä 1.1.2023 ja saman vuoden alkupuolella netotus muuttuu 15 minuutin jaksoissa tehtäväksi.

Netotuksen etuna on se ettei enää esiinny tilannetta, jolloinka samaan aikaan sekä myydään että ostetaan sähköä. Nykykäytännössä epätasapaino vaiheiden välisissä kuormissa aiheuttaa sen että yhdellä tai useammalla vaiheella ostetaan sähköä kun samaan aikaan muilla vaiheilla myydään. Uusi käytäntö myös tuo hyötyä piensähköntuottajille tilanteissa jolloinka tuotanto ja kuormitus vaihtelevat hetkellisesti, tuolloin 15 minuutin jaksoissa tasataan myynti ja osto niin että netotusjakson ajalta laskutustietoihin välittyy vain erotuksen tulos vain ostoa tai myyntiä.

Koska netotusjakso on niin lyhyt, alussa tunti ja myöhemmin 15 minuuttia niin edelleen jatkuu tilanne, jossa päivällä tulee aurinkosähköä yli kulutuksen ja se menee verkkoon myyntiin ja muuna aikana kulutus on taas suurempaa ja sähköä ostetaan verkosta.

Lakimuutos tuo myös mahdollisuuden esimerkiksi taloyhtiöille jakaa itse tuotettu sähkö osakkaiden kesken, mikä ei ole aiemmin ollut mahdollista.

Valtioneuvoston asetus TEM/2020/208: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806f9675

Mitä muutos merkitsee Älysäätö kuormanohjauslaitteen omistajalle?

Kuormanohjauksen tarve ei häviä, edelleenkin päivällä aurinkopaneelit tuottavat yleensä enemmän kuin kiinteistössä on kulutusta ja taloudellisinta on ohjata tuo ylijäämäenergia lämminvesivaraajaan odottamaan myöhempää käyttöä. Netotuksen käyttöönotto vaikuttaa kuitenkin siihen ettei ohjausta kannata enää tehdä vaihekohtaisesti vaan siirtyä kokonaistehotilanteen mukaiseen säätöön. Eli heti kun sähköverkkoyhtiö ottaa netotuksen käyttöön, viimeistään 1.1.2023 kuormanohjaus kannattaa vaihtaa netotusmoodiin, se onnistuu kääntämällä yksi dippikytkin (nro 4) oikealle eli netottavaan asentoon.  Alla ohjeet kuinka se tehdään.

 • Käännä lämminvesivaraajan sähkönsyöttö pois päältä (johdonsuojakatkaisijat tai sulakkeet)
 • Avaa Älysäätö kuormanohjauslaitteen ovi
 • Käännä dip kytkin nro 4 oikealle netottavaan asentoon
 • Kotelon ovi kiinni ja virta takaisin päälle

Lisäksi kannattaa vaihtaa energiamittarin oletusnäyttö vaiheiden erillisistä kW luvuista näyttämään kaikkien vaiheiden yhteistä kokonaistehotilannetta, jonka mukaan säätökin tehdään. Ohje pätee Gavazzin EM 330 ja 340 mittareihin

 • Alkutilassa paina keskinäppäintä 5 s
 • näyttöön tulee Pass 0000
 • Paina yhtä aikaa nuoli ylös ja alas 5 s
 • Valitse nuolilla Home
 • Paina keskinäppäintä 5 s
 • valitse 00
 • Paina keskinäppäintä 5 s
 • Valitse nuolilla End
 • Paina keskinäppäintä 5 s ja näin palataan oletusnäyttöön takaisin